Enovastøtte

Enova gir økonomisk støtte til de som ønsker å gjøre en innsats for miljøet. Det inkluderer de som kjøper solcelleanlegg fra Otovo. Det gis støtte til både helårsbolig og fritidsbolig/hytte.

Støtten fra Enova regnes ut slik: 10 000 kr + 1 250 kr x kWp (opp til 15 kWp).

Enova har tidligere varslet at støtten til solceller reduseres med 2 500 kr ved at den faste støttesatsen endres fra 10 000 kr til 7 500 kr. På grunn av koronasituasjonen har Enova valgt å utsette disse endringene til 1. januar 2021.

Vi har dessverre ikke lov til å søke på vegne av kunden, men har utarbeidet en guide på min side som veileder deg gjennom søknadsprosessen.

Du finner lenke til guide under Offentlig støtte på Min side. Ta kontakt dersom det er noe du lurer på i henhold til søknadsprosessen.

Har du kun mottatt den faste støttesatsen på 10 000 kr? Det skyldes sannsynligvis en kommafeil i Enova-søknaden (systemstørrelse). Siden søknadene i hovedsak behandles automatisk, er det ikke alltid de klarer å fange opp i dette. For raskest mulig behandling av saken, anbefaler vi at du sender en epost direkte til svarer@enova.no

Se mer om Enova støtten her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi/el-produksjon-/